Liesbreuk

Een liesbreuk of hernia inguinalis is een uitpuiling van het buikvlies (peritoneum) ter hoogte van het lieskanaal. Op die plaats loopt de zaadstreng (bij de man) of het ronde ligament van de uterus (bij de vrouw) doorheen de buikspieren. Liesbreuken zijn veel frequenter bij mannen dan bij vrouwen. Patiënten ontdekken een voelbare of zichtbare zwelling in de lies. In een eerste fase is dit vaak pijnloos.   

Vele liesbreuken veroorzaken in een eerste fase weinig of geen klachten. Vaak wordt er dan ook even afgewacht hoe de liesbreuk zal evolueren. Een afwachtende houding is niet gevaarlijk, maar bij een grootschalig onderzoek in de Verenigde Staten heeft men gezien dat op termijn de overgrote meerderheid van de patiënten toch een operatie ondergaat omdat ze klachten krijgen of de liesbreuk gewoonweg te groot wordt en in de weg gaat zitten.

Soms is een dringend herstel van een liesbreuk nodig als deze een pijnlijke zwelling vertoont die niet meer kan teruggeduwd worden. Deze zogenaamde "ingeklemde liesbreuk" kan immers darmstructuren bevatten die kunnen afsterven door afsnoering van de bloedvoorziening. Deze patiënten dienen zich onmiddellijk naar de dienst Spoedgevallen te begeven en als ook daar de liesbreuk niet kan worden teruggeduwd, zal deze dringend geopereerd moeten worden. Toch is een ingeklemde liesbreuk eerder zeldzaam en worden meer dan 95% van de patiënten geopereerd in niet-urgente omstandigheden.

Alhoewel er verschillende technieken bestaan om liesbreuken te herstellen zonder gebruik te maken van een prothese (ook wel een "netje" genoemd) schrijven de huidige richtlijnen van de Europese Vereniging voor Buikwandchirurgie (EHS) voor dat een liesbreuk bij een volwassene best wordt hersteld door een buikwandprothese te plaatsen. De belangrijkste reden is dat er minder patiënten op termijn hervallen en een recidief krijgen.

Een prothese plaatsen ter versteviging van de buikwand in de lies kan gebeuren op klassieke wijze (open ingreep met incisie in de lies) of op laparoscopische wijze (via een kijkoperatie met drie kleine incisies). In het Hernia Centrum Maria Middelares Gent kiezen we voornamelijk voor een laparoscopische liesbreukoperatie of via een kijkoperatie. Soms is er echter een goede reden om de ingreep op klassieke wijze uit te voeren en dit zal de chirurg dan ook zo met u bespreken tijdens de preoperatieve consultatie.
Voor het herstel van liesbreuken gebruiken we in onze dienst sinds 2009 steeds een zelf-fixerend netje ontwikkeld door dr. Philippe Chastan in Bordeaux (ProGrip®). Dit netje vertoont kleine haakjes vergelijkbaar met een Velcro® systeem dat zich zo in de weefsels vasthecht. Hierdoor moeten we geen pijnlijke hechtingen of nietjes meer gebruiken om het netje ter plaatse te houden. Uw chirurg kan u bij de preoperatieve consultatie zo'n netje tonen indien u dat wenst.


Laparoscopisch liesbreukherstel
Bij een laparoscopie of kijkoperatie gebruikt de chirurg een scoop met videocamera en speciale instrumenten om de breuk te herstellen door het plaatsen van een netje zonder een grote incisie te maken. Het netje wordt via de laparoscopie geplaatst net voor het buikvlies nadat eerst de liesbreuk naar binnen werd gebracht. In het Hernia Centrum Maria Middelares Gent verkiezen we de laparoscopische techniek omwille van verminderde postoperatieve pijn en een sneller herstel. 


Robot geassisteerd laparoscopisch liesbreukherstel
In September 2016 startte het Hernia Centrum Maria Middelares Gent als eerste Europese centrum met het aanbieden van robot geassisteerd laparoscopisch hernia herstel. Dit gebeurde na een uitgebreide opleiding in de Verenigde Staten waar inmiddels 8% van alle liesbreukoperaties bij volwassenen robot geassisteerd worden uitgevoerd. De ingreep is in essentie dezelfde als met traditionele laparoscopie, maar de instrumenten en de camera worden vanuit een console door de chirurg gehanteerd. In het Hernia Centrum Maria Middelares Gent maken we hiervoor gebruik van de nieuwste generatie robot Intuitive DaVinci Xi en intussen is Dr Muysoms opleider voor Europese chirurgen in deze nieuwste innovatie in de buikwandchirurgie.     


Open liesbreukherstel
In het Hernia Centrum Maria Middelares Gent gebruiken we meestal de techniek volgens Lichtenstein als open herstel. Hierbij wordt de lies verstevigd door het aanbrengen van een netje via een incisie over de lies. Bij erg grote liesbreuken die aan beide kanten voorkomen, wordt ook soms de techniek volgens Stoppa toegepast. Hierbij wordt via een insnede op de middenlijn een groot net geplaatst dat beide liezen afdekt. De open liesbreuktechnieken vormen echter een kleine minderheid in het totaal aantal liesbreuken die we in het Hernia Centrum Maria Middelares Gent herstellen.

    
      

Een liesbreukoperatie is over het algemeen een veilige ingreep. Ernstige complicaties zijn zeldzaam. De mogelijke complicaties worden hieronder opgesomd. Deze lijst is niet volledig, maar bevat de meest frequente verwikkelingen:
  • Bloeduitstortingen, wondinfectie en ontwikkeling van wondjes.
  • Nabloeding in de buikwand of in de lies; soms is een heroperatie noodzakelijk.
  • Ontsteking van de prothese.
  • Accidenteel letsel van de darm of van een ander buikorgaan, bv. de waterblaas.
  • Een omschakeling van een kijkoperatie naar een open ingreep.
  • Complicaties niet rechtstreeks door de operatie: longontsteking, blaasontsteking, hartritmestoornissen ...
  • Complicaties eigen aan de algemene verdoving of de epidurale verdoving.
  • Op langere termijn blijven sommige patiënten pijn hebben in de operatiezone.  

Als patiënt kunt u enkele nevenwerkingen ondervinden maar deze zijn erg frequent en vormen geen reden tot ongerustheid. Enkele nevenwerkingen; na de operatie zal op de plaats waar de liesbreuk zat, vaak nog gedurende enkele weken een zwelling aanwezig zijn. Dit is een vochtcollectie (seroom) die meestal geen pijn doet maar vaak voor ongerustheid zorgt bij de patiënt. Deze zwelling is een normaal neveneffect van de operatie en zal vanzelf verdwijnen. Indien uitzonderlijk toch pijn aanwezig zou zijn door het seroom, kan de chirurg beslissen om de vochtcollectie leeg te prikken.  
Een ander vaak voorkomend neveneffect is de aanwezigheid van bloeduitstortingen ter hoogte van de wondjes, in de liezen of in het scrotum. Dit is geen reden tot ongerustheid en de bloeduitstortingen verdwijnen spontaan in de weken na de operatie. Bij twijfel of ongerustheid kunt U uiteraard steeds contact opnemen met uw huisarts of met onze dienst. 

Kan een liesbreuk terugkomen? Door het plaatsen van een netje is een recidief of herval aan dezelfde kant van het liesbreukherstel erg zeldzaam. Het percentage ligt op ongeveer 1 à 3% in de tien jaar volgend op de operatie. Als u een liesbreukherstel aan één kant ondergaat, heeft u ongeveer 10% kans om aan de andere kant een liesbreuk te ontwikkelen in de daaropvolgende tien jaar.

Liesbreukoperaties kunnen bij de meeste patiënten in dagkliniek worden uitgevoerd. Indien nodig zal een hospitalisatie met overnachting worden voorzien. Het is de bedoeling dat u na de operatie zo snel mogelijk weer actief bent en veel beweegt.  

Wel raden we aan om gedurende een drietal weken het heffen van zware lasten te vermijden, alsook intensieve sportbeoefening. Bij ontslag uit het ziekenhuis zullen wij u vragen om tien dagen na de operatie bij uw huisarts langs te gaan voor een controle van de wonden. In geval van een kijkoperatie zal de huisarts dan de hechtingen verwijderen. Uiteraard kunt u bij problemen steeds contact opnemen met onze dienst.

Er wordt voor u een controleraadpleging gepland bij de chirurg die u geopereerd heeft, dit ongeveer drie weken na de operatie. Na deze drie weken zal u alles terug mogen doen, inclusief heffen en sporten.

Liesbreuken bij kinderen zijn helemaal anders dan liesbreuken bij volwassenen. Er is hier geen zwakte van de buikwand en er dient dan ook geen netje te worden geplaatst om de breuk te herstellen. 

Een liesbreuk bij een kind is een stoornis in de normale ontwikkeling van de liesstructuren. Afbinden van de verbinding tussen de lies en het buikvlies is voldoende als behandeling. In tegenstelling tot de liesbreuk bij volwassenen is een afwachtende houding niet aan te raden omdat de kans op verwikkelingen met inklemming beduidend hoger ligt dan bij volwassenen. 

Het Hernia Centrum Maria Middelares Gent rekent de officiële tarieven  van het RIZIV. De rekening zal u via de post worden toegestuurd na een periode van ongeveer drie maanden. Naast het ereloon voor de chirurg en de anesthesist zullen hierop ook de algemene kosten terug te vinden zijn van de ziekenhuisopname en van de gebruikte materialen zoals het netje.

Zoals in bijna alle ziekenhuizen het geval is, zal een supplement op de erelonen worden aangerekend bij keuze voor een één-persoonskamer. In Maria Middelares Gent bedraagt dit supplement maximaal 150% van het officiële tarief. Bij het kiezen van een meer-persoonskamer wordt geen ereloonsupplement aangerekend.