Uw ziekenhuisopname

De herniaoperaties worden uitgevoerd op campus Maria Middelares. Bij aankomst in het ziekenhuis moet u zich aanmelden aan het onthaal of rechtstreeks op de dagkliniek om uw verdere opname en voorbereiding voor de ingreep te kunnen regelen.

Voor uw opname en verblijf kreeg u de “onthaalbrochure” mee. Hier vindt u specifieke informatie zoals wat u moet meebrengen naar het ziekenhuis, waar u zich moet aanmelden enz.

Lees ook zeker de brochure 'Meer weten over anesthesie', in deze brochure vindt u meer informatie over de verdoving die u zal krijgen. Het boekje bevat ook belangrijke documenten die u vooraf dient in te vullen en moet meebrengen bij uw opname.

Heeft u nog vragen na het lezen van een brochure? Aarzel niet en contacteer onze medewerkers. Ze zullen u graag verder helpen.

      
Opname-uur, nuchter of niet nuchter?

Bij het vastleggen van de operatiedatum is het bepalen van het opname-uur niet altijd mogelijk. Er wordt meestal een standaard uur van opname gezegd, namelijk 8u 's morgens. De dag voor de opname zal u verwittigd worden door de Opnamedienst van het ziekenhuis om het opname-uur mee te delen en van wanneer u nuchter dient te zijn. U mag een telefoon verwachten vanaf de namiddag.     
Wat brengt u mee naar het ziekenhuis in verband met uw opname?

 • Identiteitskaart
 • Klevers van uw ziekenfonds of andere verzekeringsinstelling (Assurcard, DKV-kaart)
 • Adres en telefoonnummer van de persoon tot wie wij ons eventueel kunnen wenden tijdens uw verblijf
 • Formulieren van een bijkomende hospitalisatieverzekering, als die door onze diensten ingevuld moeten worden
 • Verzekeringsformulieren in geval van arbeidsongeval (polis...)
 • Europese ziekteverzekeringskaart (enkel nodig voor niet-Belgen uit de E.E.R. of Zwitserland)
 • Patiënten OCMW: inschrijvingskaart

 • Documenten die de behandelende arts u vóór de opname bezorgde
 • Röntgenfoto’s
 • Boedgroepkaart (indien u die bezit)
 • Lijst van geneesmiddelen die u gebruikt, met tijdstip van inname en dosis
 • Terugbetalingsattesten van geneesmiddelen die u thuis neemt en die u tijdens de opname verder dient te nemen
 • Speciale voorschriftformulieren (bv. OMNIO)
 • Verwijzing naar eventuele allergieën of te volgen dieet

 • Toiletgerief (washandjes, handdoeken, zeep, tandenborstel, tandpasta, kam, scheergerief ...)
 • Slaapkledij, kamerjas, pantoffels en persoonlijke kledij

U brengt liefst geen kostbaarheden mee naar het ziekenhuis zoals creditcards, grote hoeveelheden geld en waarde volle  juwelen. In geval van diefstal of verlies zal het ziekenhuis of het Hernia Centrum AZ Maria Middelares Gent niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Kamerkeuze

U heeft volgende keuze in kamertypes: eenpersoonskamer of kamer van twee.
De kamerkeuze heeft geen invloed op de kwaliteit van verzorging. Het ziekenhuis vraagt u om begrip als we u, wegens plaatsgebrek, niet onmiddellijk de kamer kunnen geven die u gevraagd heeft.
Het Hernia Centrum AZ Maria Middelares Gent rekent de officiële tarieven van het RIZIV aan. De rekening zal u via de post worden toegestuurd na een periode van zo'n drie maanden. U hoeft dus geen geld mee te brengen naar het ziekenhuis. Naast het ereloon voor de chirurg en de anesthesist zullen hierop ook de algemene kosten van de ziekenhuisopname en van de gebruikte materialen zoals het netje terug te vinden zijn.


Zoals in bijna alle ziekenhuizen het geval is, zal er een supplement van 150% op de erelonen worden aangerekend bij keuze voor een eenpersoonskamer. Kiest u voor een tweepersoonskamer, dan rekenen we bij uw verblijf geen ereloonsupplementen aan. 
      

Ontslag

Het juiste ontslagtijdstip wordt beslist in samenspraak met de behandelende artsen. Gelieve u bij het ontslag ook af te melden bij de verpleegkundigen. U zal steeds een hospitalisatieverslag meekrijgen voor uw huisarts en een datum voor de controleafspraak bij de chirurg. Wordt er tijdens de operatie gebruik gemaakt van zelfoplossende (= resorbeerbare) hechtdraden, dan zullen deze draden niet verwijderd moeten worden. In het andere geval dient de huisarts de draden ongeveer 10 dagen later te verwijderen. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Nog enkele tips:
• Bewaar zorgvuldig alle medische documenten die u bij het ontslag worden bezorgd.
• Uiteraard zal uw huisarts ook zo spoedig mogelijk verwittigd worden over het verloop van uw opname.
• Volg stipt de raadgevingen van uw behandelende arts.
• Aarzel niet om meer uitleg te vragen als sommige zaken niet duidelijk zijn.