De studiecoördinator

In het Hernia Centrum AZ Maria Middelares Gent wordt er ook wetenschappelijk onderzoek (= klinische studies) verricht in een goed gestructureerd verband met zowel wettelijke als ethische aspecten. Er lopen verschillende studies in het domein van de buikwandchirurgie. Via deze studies kunnen we de oorzaken en gevolgen van de aandoeningen onderzoeken. Op deze manier krijgen we ook meer inzicht in nieuwe behandelingen. Alle aanvragen tot het uitvoeren van studies worden begeleid door de studiecoördinator. Tijdens de looptijd van de studie dient deze persoon als aanspreekpunt voor iedere betrokkene bij de studie.

Bij onze studiecoördinator kunt u terecht voor inlichtingen over de lopende studies, studieadvies, aanpak van de studies of twijfels over of problemen met de studie waaraan u deelneemt.
    
Wat u met de studieadviseur bespreekt, blijft vertrouwelijk.
Indien u geïnteresseerd bent om aan onderzoeksprojecten van het Hernia Centrum AZ Maria Middelares Gent mee te werken, neem dan contact op onze studiecoördinator.

Mevr. Baumgartner Rita
Studiecoördinator


Buitenring Sint-Denijs 30
9000 Gent
T. 09/246 74 51
E. rita.baumgartner@azmmsj.be