Zwangerschapsbuik
      

Een zwangerschapsbuik of rectus diastase is het gevolg van de uitzetting van de buikwand tijdens de zwangerschap.

Tijdens de zwangerschap neemt deze afstand tussen de rechte buikspieren toe om na de bevalling in de eerste zes maanden weer te verminderen. Bij sommige vrouwen blijft de afstand echter sterk verbreed. Indien deze afstand groter is dan 3 cm spreken we van een rectusdiastase. Naast de verslapping van de buikwand is er vaak ook een overschot aan huid en onderhuids weefsel dat esthetisch erg storend is.

Absoluut niet! Een zwangerschapsbuik is geen echte hernia en er is bijgevolg geen risico op complicaties zoals inklemming aanwezig. De verslapping van de buikspieren heeft echter een functionele weerslag en door compensatie van de rugspieren melden veel vrouwen rugklachten.

Ook het huid overschot is esthetisch erg storend voor deze jonge actieve vrouwen. Door de blijvende opzetting van de buik lijkt het of de vrouw nog steeds zwanger is. Soms is er ook een bijkomende navelbreuk aanwezig die aanleiding kan geven tot nood voor een operatie.

Alle patiënten die zich in het Hernia Centrum Maria Middelares Gent aanmelden met een zwangerschapsbuik worden door de buikwandchirurg en de plastische chirurg gezien op consultatie. Hierbij wordt samen met de patiënte gekeken of een ingreep wenselijk is. We laten tevens een echografie uitvoeren om de afstand tussen de rechte buikspieren te meten en de ernst van de rectusdiastase te bepalen.  

Correctie van een zwangerschapsbuik bestaat uit wegname van de overtollige huid via een abdominoplastie en een correctie van de diastase met hechtingen door de plastische chirurg. Indien op echografie de rectusdiastase meer dan 4 cm bedraagt of als er een navelbreuk aanwezig is, zal tijdens de ingreep een versteviging van de buikwand worden uitgevoerd met plaatsen van een netje tussen de verschillende buikspieren door de buikwandchirurg.  

Robot geassisteerd laparoscopisch diastase herstel
Bij sommige vrouwen met een zwangerschapsbuik is er geen sprake van een uitgesproken huidoverschot en bijgevolg is er geen nood aan een abdominoplastie. Dergelijke patiënten kunnen geholpen worden met een kijkoperatie. In September 2016 startte het Hernia Centrum Maria Middelares Gent als eerste Europese centrum met het aanbieden van robot geassisteerd laparoscopisch hernia herstel. De ingreep is in essentie dezelfde als met traditionele laparoscopie, maar de instrumenten en de camera worden vanuit een console door de chirurg gehanteerd. In het Hernia Centrum Maria Middelares Gent maken we hiervoor gebruik van de nieuwste generatie robot Intuitive DaVinci Xi en intussen is Dr Muysoms opleider voor Europese chirurgen in deze nieuwste innovatie in de buikwandchirurgie.
Samen met andere chirurgen die een robot geassisteerde herstel van de diastase uitvoeren werd een innovatieve techniek ontwikkeld in the Hernia Centrum Maria Middelares Gent waarbij de prothese niet in de buik maar tussen de verschillende spierlagen wordt geplaatst. Deze nieuwe techniek die TARUP (trans abdominal reromuscular umbilical prosthesis) werd genoemd behoudt de voordelen van de kijkoperatie, maar vermijd het plaatsen van een prothese in contact met de darmen en vermijd de pijnlijke fixatie van de prothese met nietjes.

Een diastaseoperatie is over het algemeen een veilige operatie en ernstige complicaties zijn zeldzaam. De mogelijke complicaties worden hieronder opgesomd. Deze lijst is niet volledig, maar bevat de meest frequente verwikkelingen:
  • Bloeduitstortingen, wondinfectie en openkomen van de wondjes.
  • Nabloeding in de buikwand of aan de navel; soms is een heroperatie noodzakelijk.
  • Ontsteking van de prothese.
  • Accidenteel letsel van de darm of van een ander buikorgaan.
  • Een omschakeling van een kijkoperatie naar een open ingreep.
  • Complicaties niet rechtstreeks door de operatie: longontsteking, blaasontsteking, hartritmestoornissen ..
  • Complicaties eigen aan de algemene verdoving of de epidurale verdoving.
  • Op langere termijn blijven sommige patiënten pijn hebben in de operatiezone 
        
Enkele nevenwerkingen zijn heel frequent en zijn geen reden tot ongerustheid. Na de operatie zal op de plaats waar de diastase zat, vaak nog gedurende enkele weken een zwelling aanwezig zijn. Dat is een vochtophoping (ook wel seroom genoemd) die meestal geen pijn doet maar vaak voor ongerustheid zorgt bij de patiënt. Deze zwelling is een normaal neveneffect van de operatie. Ze zal langzaam vanzelf verdwijnen. Als uitzonderlijk toch pijn ontstaat door de vochtophoping, kan de chirurg beslissen om de vochtcollectie leeg te prikken.  

Een ander vaak voorkomende neveneffect zijn bloeduitstortingen ter hoogte van de wondjes. Deze zijn ook geen reden tot ongerustheid, ze verdwijnen spontaan in de weken na de operatie. Bij twijfel of ongerustheid kunt u uiteraard steeds contact opnemen met uw huisarts of met onze dienst

Voor het herstel van een zwangerschapsbuik zal een hospitalisatie van een drietal dagen worden voorzien. Na de operatie zullen er enkele drains aanwezig zijn die op advies van de plastische chirurg worden verwijderd. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk na de operatie weer actief bent en veel beweegt. Wel raden we aan om gedurende een drietal weken het tillen van zware lasten te vermijden, alsook intensieve sportbeoefening.

U zal ook een buikband meekrijgen die u in de eerste weken als ondersteuning kan dragen.
Na de controleraadpleging bij de chirurg, drie weken na de operatie, zal u alles terug mogen doen, inclusief heffen en sporten.  

Bij ontslag uit het ziekenhuis zullen wij u vragen tien dagen na de operatie bij uw huisarts langs te gaan voor een wondcontrole. Uiteraard kunt u of uw huisarts bij problemen ook steeds met onze dienst contact opnemen. 

Voor het herstel van de buikwand met een prothese wordt in het Hernia Centrum Maria Middelares Gent het officiële tarief  van het RIZIV aangerekend. De rekening zal u via de post worden toegestuurd na een periode van ongeveer drie maanden. Naast het ereloon voor de chirurg en de anesthesist zullen hierop ook de algemene kosten terug te vinden zijn van de ziekenhuisopname en van de gebruikte materialen zoals het netje. Zoals in bijna alle ziekenhuizen het geval is, zal een supplement op de erelonen worden aangerekend bij keuze voor een één-persoonskamer.

In Maria Middelares Gent bedraagt dit supplement maximaal 150% van het officiële tarief. Bij het kiezen van een meer-persoonskamer wordt geen ereloonsupplement aangerekend. Voor een abdominoplastie door de plastische chirurg is er geen terugbetaling voorzien door het RIZIV omdat dit onder de noemer esthetische heelkunde valt. Hiervoor zal een forfaitair bedrag worden aangerekend dat via het ziekenhuis aan de patiënt wordt aangerekend.